INSPIRACE/INSPIRATION

Ano, holka co ztratila inspiraci se o ní snaží psát. Vtipné. Abych byla upřímná, neměla jsem tušení o čem bych měla psát – a pak se stalo tohle – nemám tušení jak se to vyvine, ale doufám, že se mi povede z toho udělat alespoň něco. Něco co bude stát za to, si přečíst.

Jak už jsem psala, nechci, aby z tohoto místa byl fashion blog ani nic tomu podobného a když bojujete s neschopností psát, je poměrně těžké psát o čemkoliv, obzvlášť o něčem pozitivním nebo inspirativním – není to jednoduché.

V každém případě si myslím, že slovo inspirace nebo inspirativní mluví samo za sebe. Občas inspiraci máte, občas ne, můžete ji také ztratit – můj případ. Někteří lidé vidí inspiraci ve všem, někteří se musí opravdu snažit, aby tu svou inspiraci objevili a dokázali ji využít. Obvykle si přijdu inspirována po nějakém zážitku. Například na konci dubna jsem byla na hudebním festivalu a následně jsem sepsala několik odstavců do mé knížky.

 

 

Od té doby si myslím, že nejsem ten typ člověka, který bude inspirován sezením před počítačem a zíráním na prázdný list ve wordu. Musím něco doopravdy zažít, abych byla inspirovaná – abych mohla psát, kreslit nebo cokoli jiného.

Podle mého názoru, každý kreativec potřebuje to něco, co ho inspiruje. Občas to může být jen úsměv cizince na ulici nebo se na Vás usměje barista ve Starbucks, který si nemůže zapamatovat Vaše jméno i přes to, že tam jste každé ráno pro svou oblíbenou kávu. Občas může stačit, že Vám do sluchátek začne hrát ten správný song. Každičká věc, která se kolem Vás děje má svůj příběh. Jen je musíte hledat. 🙂

Doufám, že Vám stálo za to, dočíst to až sem a že odcházíte s úsměvem na rtech. 🙂

S láskou,

K.

////

Yeah, a girl who lost her inspiration is trying to write about inspiration. Funny. To be honest, I had no idea what should I post next – and this happened – I have no idea where it is going, but I hope I will be able to make something from it. Something what is going to be worth reading.

How I mentioned already, I don’t want this to be a fashion blog or anything near to that, so when you are fighting with writing block it’s kind of hard to write about anything. To all of it, try to write something positive or even inspiring – not so easy. 

Anyway, I think that word inspiration or inspiring is talking for itself. Sometimes you have it and sometimes you don’t, you can also lose it – my case. Some people see inspiring things everywhere, some people have to really try to find it, see it and use it. Usually, I feel inspired after some experience. For example: in the end of April I visited music festival and after that, I felt like I have to write my soul out. I wrote a few scenes to my book afterwards (yes, I am writing a book).

From that time I think that I am that type of person who is not gonna be inspired by sitting home in front of a laptop and stare at that blank list of paper. I have to actually experience something what is gonna inspire me – for writing, drawing or anything like that. 

In my opinion, every creative mind needs to find what is inspiring for them. Sometimes it can be just a smile of a stranger on the street or barista at Starbucks, who can’t remember your name, even if you are there every day for morning coffee and sometimes can be enough just to play the right song to your headphones. Every single thing what happens around you has its story. You have to just search for it. 🙂

Hope that this all was worth your time and you are leaving with a smile on your face! 🙂

With Love,
C.

PS: English is not my first language, so I am sorry for mistakes.

 

Bottoms up!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s