STRACH/FEAR

STRACH

Čtete správně, strach. Asi to není zrovna nejlepší téma na první opravdový článek, ale s něčím se začít muselo. A tohle byla upřímně asi první věc, která mě napadla. Nevím jestli je to kvůli tomu, že nad tímhle jedním slovem v poslední době hodně uvažuji nebo to byla jen souhra náhod, ale jako zázrakem jsem se chopila příležitosti a otevřela Word. Zatím celkem neúspěšně bojuju se svým problémem s psaním, tak doufám, že to nebude až taková katastrofa – teď už ale k věci.

Všichni se bojíme, ať už to přiznáváme nebo ne. Je jedno jestli se tváříme, že se nás tenhle pocit týká nebo ne, když se dostaví, nebývá to většinou dobře. Může se jednat o jakýkoliv strach – nejhorší je ale podle mě strach z něčeho, co můžeme ovlivnit. Protože strach nás nutí zvažovat některé věci až moc.

Krutá realita je to, že strach ovlivňuje 90% našich rozhodnutí, ve většině to bohužel vede k tomu horšímu výsledku – podlehneme strachu. Občas to ale chce jen trochu víry v to, že jsme dostatečně dobří, že i když náhodou selžeme nebude to ostuda, bude to pro nás další zkušenost ze které můžeme čerpat. A jak většina z nás ví, ostudou není spadnout ale zůstat ležet.

Strach je pochopitelně součástí každého z nás a nikdo by se za něj neměl stydět. Je součástí každého našeho rozhodnutí v osobním životě, kariéře i vzdělání. Pokud ho ale necháme řídit náš život, za pár let zjistíme, že nejsme spokojeni s tím, kde jsme – nebo dokonce to, že nejsme spokojeni sami se sebou a nevíme jak z toho ven.

Já osobně nejsem z těch co by uměli riskovat ale teď už vím, že strach taky nemůžu mít věčně – stejně jako smůlu, to je ale téma na někdy jindy. 🙂

Ať už se bojíte čehokoliv, pamatujte, že strach lže. Ano! Věřte tomu nebo ne. Strach je jedna velká ulhaná potvora. Možná to zní jako vtip, zkuste se nad tím ale zamyslet…. Kolikrát už vás strach ovlivnil negativně? Dělat těžká rozhodnutí je vždy nepříjemné, ale nechat se při nich ovlivnit strachem není prospěšné ani pro vás ani pro vaši budoucnost. Nebojte se. Život je krátký na to abychom měli strach. Takže pamatujte – strach je lhář.

S láskou,

Vaše K.

////

FEAR

You are reading correctly – fear. It’s probably not the best topic for the first article, but it had to start with something. And this was honestly the first thing that occurred to me. I don’t know if this is due to the fact that I’m thinking about this one word a lot lately, or it was just a coincidence, but miraculously I am sitting at my laptop with MS Word opened up. So far I’m still fighting with my writing problem, so I hope that all of this is not gonna be such a disaster – but now to the topic.

We are all scared sometimes, whether we admit it or not. It doesn’t matter if we are acting like we are not feeling the fear – if it shows up it‘s usually not a good sign. It can be any kind of fear – but the worst fear is fear of something we actually can affect. Because fear forces us to consider some things too much, to overthink it.

The harsh reality is that fear affects 90% of our decision which mostly leads to a worse outcome – we succumb to fear. Sometimes it just takes to have a little faith in yourself, that we are good enough, that even if we fail it’s not gonna be a shame, it will be experience from which we can draw on. And as most of us know, a disgrace is not to fall, but remain lying down.

The fear is, of course, a part of each of us, and no one should be ashamed for it. Sadly, fear is a part of each decision in our personal life, career and education. If we let it control our life, in a few years we will find out that we are not happy with where we are – or even that we are not happy with yourself, and we don’t know how to get out of this.

Personally, I am not one of those people who take risks. I let my fears control me sometimes, but now I know, I can’t have fear forever – as well as bad luck, but that’s a topic for another time. 🙂

Whether you’re afraid of anything, remember that fear is a liar. Yes! Believe it or not. Fear is a lying b*tch. It may sound like a joke but think about it… How many times has fear influenced you negatively? Making difficult decisions is always annoying, but let fear affect them is not beneficial for you or for your future. Don’t worry. Life is too short to be scared. So remember – fear is a liar.

With love,

K.

PS: Sorry for mistakes, English is not my first language. 🙂

ED


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s