OČNÍ KONTAKT/EYE CONTACT

OČNÍ KONTAKT

Ano, dnes to bude z trochu jiného soudku. Oční kontakt se dá asi definovat různě – i když to možná nedává smysl? Myšlenka je taková, že by se dal zařadit do více kategorií. Jako například ten normální, který s někým udržujte při běžné konverzaci, pak tu máme ale lidi, kteří tohle prostě neumí – mluví na vás, o něčem diskutujete a dotyčný se vám prostě není schopný podívat do očí. Upřímně mě tohle docela irituje… Netvrdím, že se mi musí dívat do očí celou dobu, myslím si ale že trocha toho očního kontaktu je slušností. Dá to druhému najevo, že ho opravdu vnímáte. Oční kontakt je prostě lidskou přirozeností.

Pak je tu takový ten nepříjemný, který zná asi každá holka/žena. Jedná se o ten upřený pohled nějakého chlapa, většinou podivína. Sedíte ve vlaku, on sedí naproti nebo přes uličku a jeho pohled je neustále upřený na vás. Upřímně mám v těchto chvílích chuť zvednout se a utéct. Občas je toho civění až moc a vy máte pocit, že jste jak kus masa, který si někdo prohlíží. A nemyslím si, že jsem jediná koho v souvislosti s touhle situaci napadlo jedno jediné slovo: úchyl. Ať se Vám podobná situace stala nebo ne, je to nepříjemný.

Díky bohu se dostávám k té lepší části. Oční kontakt může být taky nebezpečný. Ano, myslím to vážně a ano, podle mě je to ta lepší část. 🙂 Myslím, že každá puberťačka a určitě i dospělá žena tohle zná. Hezký kluk/chlap a stále na sebe koukáte, není to to děsivé civění, je to to zvědavé civění, to civění co nás donutí začervenat se, jako byste pohled toho druhého vyhledávali. Už se Vám  to někdy stalo? Nemusí to být záměr ani jednoho z Vás, může se to stát omylem a ta „jiskra“ Vámi prostě projede. Mně už se to párkrát stalo. Můj závěr je jednoduchý. Je to chemie, ale ta dobrá.  A občas taky nebezpečná.  Užijte si ty nebezpečné pohledy, je to příjemné. 🙂 Oční kontakt je nebezpečný, ale báječný….

S láskou,

K.

////

EYE CONTACT

 

Yes, today it will be a slightly different story. We can define Eye contact differently – even if it may not make sense? The idea is, that it could be classified into multiple categories. Such as the usual eye contact, that you keep with someone in normal conversation, but then there are people who just cannot talk to you and actually look at you – they talk to you, you discuss something and they are not able to look you in the eyes. Sincerely I‘m pretty irritated by that. I’m not saying that they must look into my eyes all the time, but I think that a little bit of eye contact is polite. It can prove that you are really listening. Eye contact is just human nature.

 

Then there’s such an unpleasant, that knows every girl/woman. It is the gaze of some guy, mostly weird one. You are sitting on the train, he sits opposite or through the lane and he is always staring at you. Honestly, in these moments I have the urge to run away. Sometimes the staring is too much, and you feel like a piece of meat. I don’t think I’m the only one who, in connection with this situation thought about a single word: pervert. Whether you are similar to this situation or not, it’s annoying.

 

Thank God, I’m getting to the good part. Eye contact may also be dangerous. Yes, I really mean it, and Yes, I think it’s the better part. I think every teenager and even a grown woman knows this. There is this nice boy/guy and you two are repeatedly looking at each other, it’s not scary, it’s the kind of stare that makes you blush – like you are searching for eyes of the other one. Have you ever done it? This may not be the intention to either one of you, it could happen by mistake, and the “spark” just appears. It happened to me a couple of times. My conclusion is simple. It’s chemistry, but a pleasant one and sometimes dangerous. Enjoy these dangerous stares, it feels nice! 🙂 Eye contact is a dangerous thing, but lovely… So lovely.

 

With love,

C.

 

PS: Sorry for mistakes, English is not my first language. 🙂

Oh, so lovely


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s